top of page

Pagina de autor

 Acest spațiu este dedicat prietenului și colaboratorului nostru, Elevențiu Dante-Usturoi.

  Scriitor și poet contemporan, parte a unui curent literar necunoscut, cu vagi nuanțe romantice, acesta ne-a oferit șansa publicării unora dintre scrierile sale.

paper-1074131_1920_edited.jpg

Recent publicate: 

paper-1074131_1920_edited_edited.jpg

Capitolul 1 - Schimbări importante

   Grăsanul își mișcă greoi corpul în fotoliul devenit neîncăpător. Își pregătise o mină neprietenoasă, preocupată, dar ridicându-și privirea, dădu de fața crispată a directorului-adjunct. Descumpănit, neștiind ce să facă cu mâinile, începu să se tragă de unul dintre nasturii cămășii transpirate. Îl pofti să se așeze. Vrabie ezită o clipă.

chenar.png
paper-1074131_1920_edited_edited.jpg

Capitolul 3 - Strunghilă

Curioșii care ar fi trecut prin fața instituției în acea noapte, nu ar fi observat nimic deosebit. Ferestrele întunecate ale clădirii principale, locurile de parcare goale, rândurile tăcute de castani ale aleii principale, ori obișnuitele sforăituri strecurate pe sub ușa de plexiglas a gheretei paznicului de noapte, nu lăsau să se întrevadă vreun eveniment neobișnuit.

chenar.png
paper-1074131_1920_edited_edited.jpg

Capitolul 5 - Un cap special

   Neprietenoși, nori vineții se rostogoleau peste orașul încă amorțit de căldura de la prânz. Nimic nu prevestise sosirea lor. Nici ultimele știri aduse de vorbărețul Trifan, nici emisiunea meteo care rula pe televizorul veșnic uitat deschis, și nici măcar piciorul reumatic al lui Panciu ori migrenele doamnei Comănici, personaje cu care împărțea biroul de peste douăzeci de ani.

chenar.png
paper-1074131_1920_edited_edited.jpg

Odă geniului meu

poezie de Elevențiu Dante-Usturoi

chenar.png
paper-1074131_1920_edited_edited.jpg

Primul sărut

poezie de Elevențiu Dante-Usturoi

chenar.png
paper-1074131_1920_edited_edited.jpg

Portret de familie

poezie de Elevențiu Dante-Usturoi

chenar.png
paper-1074131_1920_edited_edited.jpg

Frumoasa roz și piticul movuliu

poezie de Elevențiu Dante-Usturoi

chenar.png
paper-1074131_1920_edited_edited.jpg

Plimbare de toamnă

poezie de Elevențiu Dante-Usturoi

chenar.png
paper-1074131_1920_edited_edited.jpg

Cronica unui întârziat

poezie de Elevențiu Dante-Usturoi

chenar.png
paper-1074131_1920_edited_edited.jpg

Unei tinere profesoare de fizică

poezie de Elevențiu Dante-Usturoi

chenar.png
paper-1074131_1920_edited_edited.jpg

Capitolul 2 - Zero birocrație

O pajiște înverzită, mărginită într-o latură de o pădure umbroasă iar în cealaltă, de un firicel de apă, cu o roată uriașă de moară. Pe drum, un bărbat, o femeie și doi copii, îmbrăcați sport, își etalează zâmbetele imaculate în direcția unui cioban și a companionului său patruped. Deși se vrea a fi desenul unui dulău ciobănesc, acesta aduce doar vag cu obișnuitul însoțitor canin al turmelor

chenar.png
paper-1074131_1920_edited_edited.jpg

Capitolul 4 - Un angajat de excepție

Un strigăt neomenesc străpunse noaptea. Cu un fâlfâit sinistru, două aripi negre, asemenea colțurilor unei mantii uriașe acoperiră, pentru o clipă, singura frântură de lumină evadată prin ghearele jaluzelelor verticale ale ultimului etaj. Un corp întunecat se desprinse cu agilitate de pe pervaz, alunecând imponderal, fără zgomot, în jos, pe fațada clădirii.

chenar.png
paper-1074131_1920_edited_edited.jpg

Capitolul 6 - Vanda Vâlvoi

Vanda se așeză mai comod pe pervaz. Își aranjă o șuviță rebelă, trăgându-și picioarele mai bine sub ea. Aici, în aer liber, obișnuia să își petreacă timpul, într-un echilibru precar, în după-amiezele lungi, când era singură la birou și nu putea fi deranjată.

chenar.png
paper-1074131_1920_edited_edited.jpg

Trăiască!

poezie de Elevențiu Dante-Usturoi

chenar.png
paper-1074131_1920_edited_edited.jpg

Broscoiul zen

poezie de Elevențiu Dante-Usturoi

chenar.png
paper-1074131_1920_edited_edited.jpg

Atât de tânăr

poezie de Elevențiu Dante-Usturoi

chenar.png
paper-1074131_1920_edited_edited.jpg

Nudism

poezie de Elevențiu Dante-Usturoi

chenar.png
paper-1074131_1920_edited_edited.jpg

Legiunea Arhanghelului Mihail

poezie de Elevențiu Dante-Usturoi

chenar.png
paper-1074131_1920_edited_edited.jpg

Vernisaj

poezie de Elevențiu Dante-Usturoi

chenar.png
paper-1074131_1920_edited_edited.jpg

Copilării (lui Stephanie)

poezie de Elevențiu Dante-Usturoi

chenar.png
bottom of page